Moravský Krumlov 09/10


Seznamování 21. května 09

První seznámení s hlínou bylo pro nás i pro žáky ZŠ Moravský Krumlov novou zkušeností. Děti s poruchami autistického spektra, mentálním postižením, DMO, nebo i kombinovanými vadami, pracovaly s hlínou s velkým zaujetím. Nejdříve hlínu prozkoumávaly. Její hrubost u nich budila zvědavost, trhaly ji, mačkaly, ochutnávaly i očichávaly. Pak ji nalepovaly po kouscích na šablonu koníka, kterého pak zdobily hlínou jiné barvy. Bylo vidět, že hlína je všem velmi příjemná.Poté, co paní učitelka Lenka poznala, že naše práce může jejich dětem pomoci a být pro ně velkým přínosem, domluvili jsme dlouhodobou spolupráci, na kterou se moc těšíme.


Kontakty

Dílna Ořech o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Telefon: 737067293, 731543114
Email: salnekova@dilnaorech.cz

Ořechov, Tolarova 485/22, 664 44
IČ: 28290585
BÚ: 2800201029/2010

Připomínky a návrhy k našim stránkám posílejte, prosím, na toman@dilnaorech.cz