Modelování

Modelování je řemeslně výtvarná technika, která používá speciálně upravené způsoby práce s hlínou. Po osvojení základních jednoduchých a jasně srozumitelných postupů práce vyrobí každý svoji první hliněnou sochu, nádobu či reliéf. Následuje prohlubování řemeslných, výtvarných a motorických dovedností. Přitom nejde jen o výsledný výrobek, ale především o samotný proces tvorby.

Mačkání hlíny uvolňuje křečové napětí a stres. Při práci s hlínou nastává zklidnění a zlepšení koncentrace. Což je zvláště vhodné pro děti s LMD a poruchami učení.Pracovní postupy jsou jasně srozumitelné i pro malé děti.

Hlína může sloužit jako komunikační prostředek k vyjádření potřeb, pocitů a přání. Podporuje hmatové vnímání a zejména rozvoj jemné motoriky i zapojení svalů celé ruky.Modelování je velmi vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Kontakty

Dílna Ořech o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Telefon: 737067293, 731543114
Email: salnekova@dilnaorech.cz

Ořechov, Tolarova 485/22, 664 44
IČ: 28290585
BÚ: 2800201029/2010

Připomínky a návrhy k našim stránkám posílejte, prosím, na toman@dilnaorech.cz