Konto pro Matěje

Matěj, malý syn našich dobrých přátel, má po banální operaci mandlí, kdy byl víc jak půl hodiny bez kyslíku, natolik poškozený mozek, že potřebuje nepřetržitou péči. Není schopen pohybu, nemluví, nereaguje na okolí, potravu dostává sondou do žaludku. Jeho léčba je velmi nákladná, a jen částečně hrazená pojišťovnou. Na www.promateje.cz se dozvíte víc o tomto smutném osudu. A také o možnosti jak přispět na léčbu. Děkujeme.

Kontakty

Dílna Ořech o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Telefon: 737067293, 731543114
Email: salnekova@dilnaorech.cz

Ořechov, Tolarova 485/22, 664 44
IČ: 28290585
BÚ: 2800201029/2010

Připomínky a návrhy k našim stránkám posílejte, prosím, na toman@dilnaorech.cz