Lidé ve společnosti

Mgr. Věra Salneková ředitelka společnosti, speciální pedagog v oblasti mentálně, tělesně, zrakově postižených a specifických poruch učení.

Václav Toman             předseda správní rady

Jana Růžičková          člen správní rady, porodní asistentka

Markéta Brabencová   člen správní rady, fyzioterapeut

Kontakty

Dílna Ořech o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Telefon: 737067293, 731543114
Email: salnekova@dilnaorech.cz

Ořechov, Tolarova 485/22, 664 44
IČ: 28290585
BÚ: 2800201029/2010

Připomínky a návrhy k našim stránkám posílejte, prosím, na toman@dilnaorech.cz