Kdo jsme

Dílna 0řech byla založená v polovině roku 2008 pani Věrou Salnekovou k obecně prospěšnámu cíli, kterým je práce s postiženými. Abychom mohli tuto činnost vykonávat, pořádáme kurzy modelování pro děti i dospělé. V ZŠ Ořechov máme pronajatou učebnu výtvarné výchovy a také zde umístněnou keramickou pec. K zájmovým aktivitám se tu schází každý týden na 70 dětí a dospělých. Další kurzy modelování probíhají v Brně a jeho okolí. Tyto kurzy jsou jedinými zdroji příjmu pro činnost společnosti.

Kontakty

Dílna Ořech o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Telefon: 737067293, 731543114
Email: salnekova@dilnaorech.cz

Ořechov, Tolarova 485/22, 664 44
IČ: 28290585
BÚ: 2800201029/2010

Připomínky a návrhy k našim stránkám posílejte, prosím, na toman@dilnaorech.cz