Individuální výuka

S dětmi a dospělými se zdravotním a mentálním postižením pracujeme podle individuálního programu.
Výuka probíhá v jejich domácím prostředí, nebo navštěvují naši dílnu samostatně, ale i také dohromady s dětmi zdravými.
Při výtvarné tvorbě nejsou žádné bariéry mezi lidmi, vzájemně se inspirujeme, učíme a tolerujeme. Znáte-li někoho, kdo by měl o naše terapie zájem, tak mu, prosím, o nás řekněte.

Kontakty

Dílna Ořech o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Telefon: 737067293, 731543114
Email: salnekova@dilnaorech.cz

Ořechov, Tolarova 485/22, 664 44
IČ: 28290585
BÚ: 2800201029/2010

Připomínky a návrhy k našim stránkám posílejte, prosím, na toman@dilnaorech.cz