Den matek Ořechov 2009


MŠ Kšírova jaro 2009

V průběhu 2. pololetí probíhá pravidelný keramický kurz pro děti přímo ve školce. Práce s hlínou je zaměřena zejména na rozvoj jemné motoriky dětí. Výrobky jsou voleny tematicky k danému ročnímu období a významným svátkům. Cílem je osvojení si základních postupů práce s hlínou, upravených tak, aby je zvládlo i malé dítě. Děti pracují s různobarevnými hlínami, zdobí barevnými skly, seznámí se se základy glazování a práci s engobami. Společným výrobkem vyzdobíme školku. 19.3. se v odpoledním kurzu sešli i rodiče a spolu s dětmi tvořili jarní kachle. Těšíme se na další tvoření v příštím školním roce.


MŠ Moravany jaro 2009


MŠ Ořechov Vánoční dárky z hlíny prosinec 08

Ve všech čtyřech třídách MŠ Ořechov, vyráběly děti, překvapení pro rodiče na vánoční besídku - vánoční ozdoby a ryby zdobené sklem. Vždyť, který z rodičů, není nadšený, z vlastnoručně vyrobeného dárku a nejedna maminka a babička pak na vánoční besídce uroní slzičku dojetí.


MŠ Hněvkovského Jarní kachle 26.3.09


MŠ Klášterského Motýli 21.5.09

Motýlci pokaždé jinak - naše oblíbené téma. Koho by nebavilo, zdobit motýlky různobarevnými sklíčky a těšit se, jak to dopadne. Dílna pro rodiče s dětmi v MŠ Klášterského, byla začátkem naší pravidelné spolupráce.


MŠ Záhumenice - Vánoční kachle 27.11.09